Hoone renoveerimine

PROJEKTIST

Arhitektuurimälestiste hulka kuuluv Raua 25 renoveeritakse hoolikalt ja detailitundlikult.

Autentset välimust täiendavad kaasaegne mugavus ja tehnilised lahendused. Lisaks hoone rekonstrueerimisele, korterite ehitus- ja siseviimistlustööde teostamisele, sisehoovi korrastamisele ning haljastamisele, restaureeritakse ka luksuslik trepikoda, millel ühte külge ilmestavad ümarad sisenurgad. Mademetel on geomeetriliste mustritega värvilise marmoreeringuga terratso-tehnikas põrand (itaalia keeles terrazzo, st. värvilisest kivipurust ja mördist dekoratiivne kate).

Müüdavad korterid ehitatakse välja „võtmed kätte“ põhimõttel, iga korter on unikaalne ning omaniku valiku kohaselt kohandatud täieliku kvaliteetse siseviimistlusega – valida on pakettide Funk, Klassik ja Art Deco vahel.

KONSTRUKTSIOONID

Fassaad uuendatakse vastavalt arhitektuursele lahendusele. Majal rekonstrueeritakse katus, mille tulemusel ehitatakse välja katuseterrassid. Kortermaja välisuksed, korterite välisuksed, siseuksed  ja aknad restaureeritakse algupärasel kujul või asendatakse originaalile vastavatega.

Restaureerimisele kuuluvad ka korterite siseseintesse ehitatud kapid ja kapiuksed koos algupärase furnituuriga.

Vastavalt arhitektuursele plaanilahendusele rajatakse soklikorrusele I korruse korterite elamispinnad, mis on ühendatud korterisiseste treppidega. Lisaks ehitatakse välja panipaigad.

KOMMUNIKATSIOONID

Renoveeritakse kogu hoone vee- ja küttesõlm k.a. vee ja kanalisatsiooni püstikud. Paigaldatakse uus elektrikilp ning kogu hoonele uus uus elektrijuhtmestik.

Paigaldatakse andmesidesüsteemi kaabeldus kuni korterite sidekappideni. Andmeside luuakse tubadesse vastavalt nõrkvooluprojektile.

Paigaldatakse fonoluku välissõrmistik ja GSM-moodul, mille tulemusel hakkab välisukse kaugavamine toimuma mobiiltelefoni abil. Hoones paikneb radiaatoritega keskküttesüsteem kaugkütte baasil.

HALJASTUS

Kinnistul olev haljasala on jaotatud kaheks. Tänavapoolsel küljel on 3,5 m laiune haljasriba kõrghaljastusega, mis jätkub piki Raua tänavat. Teine osa haljasalast on hoovis ning sulandub piirdeaedadeta kokku kahe piirinaabri haljasaladega.

Väikese kinnistu ja suhteliselt suure funktsionalistliku maja juures järgitakse iseloomulikku põhimõtet haljastuse tõstmisest hoone katustele, mis kompenseerib kaotatud haljastust maapinnal.

Olemasolev murukate tänavaküljel säilitatakse, hoovil rajatakse uus. Nähakse ette väikese peenra rajamine hoovi sissepääsu kõrvale, mis kaetakse Siberi Valdsteinaga. Siberi Valdsteina (Waldsteinia ternata) on väga vastupidav pinnakattetaim. Õitseb kollaste õitega mais-juunis. Lehed igihaljad läikivrohelised, taim talub ideaalselt varjulist kasvukohta ning sobib igasuguse mullaga.